Išeminė širdies liga: naujos gydymo galimybės | mul.lt

Antros eilės vaistai nuo hipertenzijos

Afliberceptas: antros eilės metastazavusio kolorektalinio vėžio gydymo galimybė Lietuvoje Įvadas Storosios žarnos gaubtinės ir tiesiosios žarnos antros eilės vaistai nuo hipertenzijos SŽVarba kolorektalinis vėžys, yra vienas dažniausių žmogaus piktybinių navikų ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse.

Bendrojoje populiacijoje susir- gimo SVŽ rizika yra 5—6 proc. Kasmet nustatoma apie tūkst.

Išeminė širdies liga: naujos gydymo galimybės

Remiantis Nacionalinio vėžio institu- to duomenimis, Lietuvoje pastaraisiais metais stebimas nuoseklus sergamumo žarnyno vėžiu didėjimas, kasmet diagnozuojama apie 1 SŽV atvejų, per metus nuo jo miršta apie 1 tūkst. Mūsų šalyje žarnyno vėžys užima trečią vietą tarp susirgimų visais navikais, o tarp mirčių nuo vėžio ši liga yra antra pagal dažnį mirties priežastis [1, 2].

Gydymas Pastarąjį dešimtmetį kolorektalinio vėžio gydymas labai pasikeitė.

3 hipertenzijos simptomai moterims galvos skausmai su hipertenzija nei pašalinti

Tam įtakos turėjo naujausių citotok- sinių preparatų ir biologinės terapijos prieinamumas. Atsiradus naujam gydymui, pasiektas ženkliai geres- nis SŽV sergančių pacientų išgyvenamumas, kurio vidurkis padidėjo nuo 5—6 mėnesių, taikant simptominį gydymą, iki 30 mėnesių, gydant šių vaistų deriniais.

Nuo spalio 1 dienos turėtų įsigalioti nauja pacientų, sergančių padidėjusiu kraujospūdžiu, tvarka. Tiesa, kokia ji bus — nei gydytojai, nei tuo labiau pacientai neįsivaizduoja. Tvarką turinti patvirtinti Sveikatos apsaugos ministerija SAM tyli. Medikai baiminasi, kad tyla gali reikšti tik vieną — vėl bus bandoma priimti dokumentą, kuriuo aukštą kraujospūdį turintiems pacientams vietoje efektyvaus vaistų derinio bus skiriamas pigiausias vaistas.

Perversmą gydant kolorektalinį vėžį padarė biologinė terapija. Biologinė, arba taikinių, terapija yra vienas naujausių ir sparčiai besivystančių gydymo metodų, selektyviai veikiantis subtiliausius vėžinio proceso mechanizmus ląstelių receptorių lygiu. Biologinės te- rapijos vystymuisi postūmį davė šiuolaikiniai mokslo pasiekimai, jais pagrįstos naujos technologijos.

Įgyta gilių nuoseklių žinių apie sveikos ir vėžio ląstelės biologinius procesus, apie naviko formavimosi mode- lius. Remiantis šiomis žiniomis ir naudojant biotechnologijas, atsirado galimybė sukurti vaistus, kurie, veikdami tam tikrus receptorius, blokuoja įvairius navikinėse ląstelėse vykstančius procesus.

Afliberceptas: antros eilės metastazavusio kolorektalinio vėžio gydymo galimybė Lietuvoje

Vienas pagrindinių taikinių terapijos vaistų veikimo mechaniz- mų yra naviko angiogenezės slopinimas. SŽV gydyti yra keletas biologinės terapijos vaistų kraujagyslių endotelio augimo faktoriaus inhibitoriai, pvz. Šių vaistų veiksmingumas yra įrodytas, jie dažnai skiriami, tačiau nemažėjant sergamumo ir mirtingu- mo nuo SŽV rodikliams ir siekiant pagerinti pacientų išgyvenamuo rezultatus, kuriami vis nauji preparatai.

Afliberceptas — vienas naujausių taikinių terapijos preparatų, kurio veiksmingumas ir saugumas, gydant metastazavusį SŽV, yra įrodytas klinikiniais tyrimais.

Lietuvoje ilgą laiką paliatyviajam antros eilės metastazavusio kolorektalinio vėžio gydymui nebuvo kom- pensuojama biologinė terapija.

Arterinė hipertenzija

Galime pasidžiaugti, kad šiais metais Lietuvos Respublikos sveikatos ap- saugos ministro įsakymu yra patvirtintas šio vaisto kompensavimas. Straipsnyje apžvelgsime aflibercepto farmakodinamines savybes, terapines indikacijas, mokslinių tyrimų duomenis, kuriais remiantis įrodytas preparato saugumas bei veiksmingumas.

hipotenzija su amžiumi virsta hipertenzija širdies sveikatos tikrintojo simptomai

Afliberceptas Farmakodinaminės savybės Kraujagyslių endotelio augimo faktorius A ir B angl. Placental growth factor — PlGF yra VEGF angiogeni- nių faktorių grupės nariai, antros eilės vaistai nuo hipertenzijos endotelio ląstelėse gali veikti kaip stiprų poveikį sukeliantys mitogeniniai, che- motaksiniai ir kraujagyslių laidumą veikiantys faktoriai.

VEGF-A veikia per dvi receptoriaus tirozino kinazes — VEGFR-1 ir VEGFR-2, kokie tyrimai reikalingi hipertenzijai gydyti yra endotelių ląstelių pa- viršiuje, todėl sukeliamas per stiprus šių receptorių su- aktyvinimas gali sukelti patologinę neovaskuliarizaciją ir per didelį kraujagyslių pralaidumą. Afl iberceptas yra rekombinacinis sulietas baltymas, kurį sudaro žmogaus kraujagyslių endotelio augimo faktorius angl.

Hipertenzijos gydymas vaistais Hipertenzijos gydymas vaistais Tenka pripažinti, kad net išsivysčiusiose Vakarų pasaulio šalyse daugumai hipertenzija sergančių pacientų kraujo spaudi mas kontroliuojamas blogai, o kai kurie pacientai visai negydomi ar pradedami gydyti netinkamai. Ypač dažnai praktikos gydyto jai padaro klaidų skirdami netinkamus vaistų derinius, skirdami monoterapiją, bet labai didelėmis dozėmis. Įrodyta, kad du ar daugiau sinergistiškai veikiantys kraujo spaudimą mažinantys vaistai yra daug geriau nei didelių dozių monoterapija, kuri turi didesnę šalutinių reakcijų riziką.

Klinikinių tyrimų duomenys Afl ibercepto veiksmingumas ir saugumas analizuotas atsitiktinių imčių, dvigubai koduoto, placebu kontroliuojamo tyrimo VELOUR, kuria- me dalyvavo metastazavusiu gaubtinės ir tiesiosios žarnos vėžiu sirgę ir anksčiau oksaliplatina paremta chemoterapija su bevacizumabu arba be jo gydyti pacientai, metu.

Iš viso 1 pacientai buvo suskirstyti į atsitiktines imtis santykiu Abiejose grupėse gydymo ciklai buvo kartojami kas 2 savaites. Pacientai buvo gydomi iki ligos progresavimo ar nepriimtino toksinio poveikio pasireiškimo.

hipertenzija 3 laipsnių gydymas vaistais vaikų hipertenzijos klasifikacija

Pagrindinė vertinamoji baigtis buvo bendrasis išgyvenamumas. Apie 10 proc. Oksaliplatina paremtos chemotera- pijos metu pacientai 30,4 proc.