Darbo pobūdis:

5 susijusios sveikatos priežiūros karjeros. Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Turinys

  su hipertenzija, sportas

  Valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis — asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo sąlygų laikymosi priežiūra. Rengia bei teikia ataskaitas ir siūlymus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijuojamų paslaugų vertinimu vietoje.

  3 laipsnio hipertenzija 3 laipsnio rizika

  Pagal kompetenciją rengia dokumentus fiziniams ir juridiniams asmenims susijusius su vykdomomis funkcijomis. Dalyvauja rengiant Akreditavimo tarnybos metinį veiklos planą, Akreditavimo tarnybos veiklos priemonių planą, skyriaus veiklos planą, veiklos planų ataskaitas ir kt.

  hipertenzija baigiasi insultu

  Dokumentus, pateikiant reikiamą informaciją susijusią su skyriaus vykdomomis funkcijomis. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant klausimus, susijusius su licencijų sąlygų laikymosi priežiūra.

  hipertenzija sukelia gydymą

  Skyriaus vedėjo pavedimu esant poreikiui atlieka kitų skyriaus darbuotojų funkcijas, juos pavaduoja jų nebuvimo darbe dėl atostogų, ligos ar komandiruotės metu. Atlieka kitas skyriaus vedėjo, direktoriaus pavaduotojo ir direktoriaus pavestas užduotis, susijusias su skyriui priskirtomis vykdyti funkcijomis.